Rodzaje nagrobków w różnych kulturach, miejscach i wyznaniach

Nagrobki różnią się od siebie w zależności od kultury, szerokości geograficznej czy religii. W dzisiejszych czasach, w Polsce nagrobki wykonane są ze skał magmowych lub metamorficznych. Rzadziej zdarzają się nagrobki budowane ze skał osadowych. Skały osadowe są wykorzystywane bowiem w budownictwie. Nagrobki na polskich cmentarzach najczęściej wykonywane są z granitu, z polskiego kamienia strzegomskiego czy […]

Czytaj więcej