Co to jest akt zgonu i jak go uzyskać?

akt zgonu lublin

Akt zgonu jest to akt stanu cywilnego rejestrujący śmierć osoby. Sporządza się go na podstawie karty zgonu, która jest wystawiana przez lekarza stwierdzającego zgon. Zgon osoby zmarłej należy zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego najpóźniej 3 dni po śmierci danej osoby. Najczęściej zajmują się tym jednak pracownicy zakładu pogrzebowego. W USC zostają wydane trzy egzemplarze aktu zgonu. W przypadku, gdy chcemy uzyskać większa ilość kopii należy za nie dodatkowo zapłacić. Ważne jest to, że kopie aktu zgonu potrzebne do pracy, aby usprawiedliwić swoją nieobecność na czas pogrzebu są bezpłatne.

Akt zgonu jest niezbędny do księgi stanu cywilnego. Przechowywany jest on tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego albo w innych archiwach państwowych. Osoby niepowołane nie mają prawa dysponować aktem zgonu osoby zmarłej. Akt zgonu jest niezbędny do otrzymania zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wynosi 4000 zł. Natomiast, do wydania aktu zgonu potrzebujemy tzw. karty zgonu.

Jak już wspomniano wyżej, kartę zgonu może wystawić jedynie osoba uprawniona do tego, która stwierdziła zgon. W karcie zgonu znajdują się informacje dotyczące przyczyny śmierci i oznajmienie, że nastąpił zgon. W sytuacji gdy śmierć nastąpiła z przyczyn nieznanych, na karcie zgonu umieszcza się informację „przyczyna zgonu nieustalona”. Karta zgonu wystawiana jest w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich, ten, który zawiera adnotację USC o zarejestrowaniu zgonu zanosi się do administracji cmentarza w celu pochowania zwłok i ustalenia daty pogrzebu. Natomiast, drugi egzemplarz służy do celów statystycznych.

Do zgłoszenia aktu zgonu zobowiązanych jest wiele osób takich jak małżonek osoby zmarłej lub jej dzieci, najbliżsi krewni tej osoby. Ponadto, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon (śmierć w mieszkaniu w bloku), osoby, które natrafiły na ciało osoby zmarłej w innym miejscu i w innych okolicznościach czy administrator domu, w którym nastąpił zgon. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, to wtedy ta placówka medyczna ma obowiązek zgłoszenia zgonu do USC. W celu uzyskania aktu zgonu należy w Urzędzie Stanu Cywilnego przedstawić kartę zgonu osoby zmarłej oraz jej dowód osobisty. Dowód osobisty zostanie podziurkowany lub przecięty, aby stracił swoją ważność, a następnie oddany członkom rodziny zmarłej osoby. W szczególnych okolicznościach podstawą do wystawienia aktu zgonu może być zgłoszenie przez policję lub prokuraturę. Czasami także wystarczy pismo od lekarza lub zakładu służby zdrowia, w którym zawarte jest oświadczenie o zgonie. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku noworodków, które urodziły się żywe, jednak zmarły przed minięciem kolejnych 24 godzin.

Akt zgonu jest dokumentem zawierającym takie dane osobowe o zmarłym jak jego imię i nazwisko, a także nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania. Poza tym, można odnaleźć tam informacje o dacie, godzinie i miejscu zgonu oraz znalezienia zwłok. Dodatkowe informacje znajdujące się w akcie zgonu to nazwisko i imię małżonka osoby zmarłej, a także rodziców i dzieci.

VN:F [1.9.16_1159]
Ocena: 5.0/5 (1 Głos cast)
Co to jest akt zgonu i jak go uzyskać?, 5.0 out of 5 based on 1 rating