Jak napisać mowę pogrzebową?

Mowa Pogrzebowa Lublin, Mowy Pogrzebowe w Lublinie

Mowa pogrzebowa jest specyficznym przemówieniem, które jest prezentowane na pogrzebie osoby zmarłej. Zazwyczaj, mowa pogrzebowa zastępuje w takim wypadku miejsce przemówienia księdza na mszy żałobnej. Mowy pogrzebowe są charakterystyczne dla pogrzebów świeckich. Mogą być wygłaszane zarówno przez mówcę świeckiego jak i członka rodziny zmarłego czy inną bliską mu osobę.

Głównym celem mowy pogrzebowej jest wskazanie na zasługi zmarłego, okazanie mu szacunku oraz pocieszenie rodziny zmarłego. Obecnie rezygnuje się z głoszenia mowy pogrzebowej przez najbliższą osobę z rodziny zmarłego, ze względu na to, aby nie obarczać jej dodatkowym stresem oraz trudnym doświadczeniem. Osobami, które powszechnie wygłaszają mowy pogrzebowe są bliscy przyjaciele rodziny, członkowie dalszej rodziny, a także współpracownicy z pracy czy sąsiedzi.

W przypadku gdy mowa pogrzebowa nie jest przygotowywana przez mówce świeckiego, napisaniem jej zajmuje się osoba wygłaszająca tę mowę podczas ceremonii pogrzebowej. Do przygotowania mowy pogrzebowej należy się zabrać odpowiednio wcześnie, a nie dzień przed pogrzebem. Nie jest to łatwe zadanie ze względu na specyficzny jej wydźwięk. Należy pamiętać, żeby nie urazić żadnego uczestnika pogrzebu niepotrzebnymi treściami, które się w niej znajdą. Puste, powtarzane frazesy nie są odpowiednią treścią mowy pogrzebowej. Treść powinna wynikać z potrzeby serca. Niewątpliwie pisanie mowy pogrzebowej to czynność niepozbawiona dużego ładunku emocjonalnego.

Osoba, której przypadło napisać mowę pogrzebową powinna na samym początku poświęcić trochę czasu na chwilę refleksji i kontemplacji nad sensem życia i śmierci oraz cierpienia jakie przysparza nam śmierć bliskiej osoby. Treść mowy pogrzebowej będzie w znacznej mierze zależeć od tego jakim człowiekiem był zmarły oraz od jego wieku. W przypadku osoby młodej, która nie powinna odejść z tego świata tak wcześnie oraz w momencie, gdy osoba zmarła miała swoje lata mowa pogrzebowa będzie wyglądała inaczej.

Niewątpliwie, kwestie, które należy poruszyć w mowie pogrzebowej to zainteresowania osoby zmarłej oraz osiągnięte przez nią w życiu zawodowym i prywatnym sukcesy. Ważne są również medale, puchary i odznaczenia, które osoba zmarła zdobyła w przeszłości. Istotne jest również zaznaczenie dorobku życiowego, którym mogła pochwalić się osoba zmarła. W wielu mowach pogrzebowych znajdują się krótkie historie, z udziałem zmarłego mające charakter refleksyjny lub nieco żartobliwy, w zależności od charakteru osoby zmarłej. Należy uważać, żeby nie urazić przy tym nikogo z obecnych na pogrzebie.

Ogółem, każda mowa pogrzebowa powinna zawierać odpowiednie treści takie jak bezpośredni zwrot do Boga, zmarłego lub osób znajdujących się na pogrzebie, wskazanie na związek lub pokrewieństwo osoby wygłaszającej mowę pogrzebową ze zmarłym oraz ocenienie zasług osoby zmarłej i wskazanie na ważniejsze wydarzenia z jej życia. Ponadto, każda mowa pogrzebowa powinna zawierać wyrażenie współczucia dla bliskich osób dla osoby zmarłej oraz wszystkich pozostałych uczestników ceremonii pogrzebowej, w także ostatnie pożegnanie z osobą zmarłą.

Niewątpliwie, jednym z trudniejszych zadań przy pisaniu mowy pogrzebowej jest dopasowanie odpowiedniego języka tej przemowy. Nie może być to język potoczny, zawierający przekleństwa i inne niecenzuralne słowa. Z drugiej strony, język zbyt pompatyczny i doniosły odbiera mowie pogrzebowej wiele z jej autentyczności i staje się zbyt oficjalny. W każdym razie, język mowy pogrzebowej powinien być poważny oraz doniosły. Należy pamiętać, żeby był także zrozumiały dla wszystkich uczestników pogrzebu oraz aby nikogo nie uraził. Czasami, subtelny żart wpleciony w pozostałą treść mowy pogrzebowej sprawia, że uczestnicy ceremonii pogrzebowej są podniesieni na duchu.

Zdarza się, że mowa pogrzebowa jest rozpoczynana krótkim zacytowaniem zwięzłego utworu literackiego, takiego jak wiersz lub zacytowania osoby zmarłej. Powinien być to jednak krótki cytat, ściśle nawiązujący do tematyki spotkania. Czasami wykorzystuje się fragment ulubionej książki zmarłego lub wiersz ulubionego pisarza osoby już nieżyjącej.

VN:F [1.9.16_1159]
Ocena: 4.0/5 (4 Głosy cast)
Jak napisać mowę pogrzebową?, 4.0 out of 5 based on 4 ratings