Jak napisać testament? Czy warto go sporządzić?

testament lublin, jak napisać testament?

Testament, czyli dokument, w którym człowiek określa, co po jego śmierci należy zrobić z jego majątkiem, obejmuje rozporządzenie majątkiem spadkodawcy. Testament spisany przez osobę fizyczną jest ważny tylko w momencie, gdy został napisany przez osobę świadomą swoich decyzji oraz woli. Ponadto, testament nie może być pisany pod wpływem groźby lub innego przymuszenia. Ogółem, testament stanowi jedną z form dziedziczenia. W Polsce spisywanie testamentu nie jest zjawiskiem powszechnym. Warto jednak, zaznajomić się z procedurami prawnymi dotyczącymi ważności testamentu w przypadku gdy takowy będzie nam potrzebny. Dla osoby dysponującej dużym majątkiem, testament może okazać się niezwykle przydatny, gdyż chce ona mieć wpływ na to co stanie się z nim w momencie jej śmierci.

Ważne jest to, że zawartość testamentu, czyli wszystkie postanowienia tam zawarte są ważne i mogą być realizowane dopiero po śmierci osoby, która go napisała. Nie można podzielić spadku jeżeli ktoś żyje, bez względu na to w jakim stanie się znajduje. Nawet jeśli osoba, która spisała testament jest ciężko chora i nieprzytomna.

Dokument zawierający ostatnią wolę człowieka powinien zawierać podział majątku pomiędzy członków rodzony lub innych osób. Należy napisać w nim, kto dziedziczy spadek oraz w jakim procencie. Ponadto, trzeba wskazać kogo chcemy pozbawić możliwości zachowku lub wskazać kto nie jest wart dziedziczenia i zostaje z niego wykluczony. Testament musi być napisany w sposób skrupulatny i szczegółowy. Nie może być ogólny. Ważne są tylko konkretne imiona i nazwiska.

Ogółem, testamenty dzielą się na zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe, czyli własnoręczne są napisane w całości pismem ręcznym i opatrzone odpowiednią datą. Testament notarialny jest sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego. Natomiast, testament allograficzny to ustne oświadczenie o ostatniej woli w obecności dwóch świadków. Testament jest formą dziedziczenia. Jest jednym z najprostszych dokumentów dla bliskich osoby, która go wykonuje. W momencie braku takiego dokumentu, zakładana jest sprawa spadkowa, dzięki której odpowiednio dzielone są dobra pozostałe po zmarłym. Warto uszanować ostatnią wolę zmarłej osoby i unikać niepotrzebnych konfliktów dotyczących dóbr materialnych.

Ponadto, testament wymaga na określonych osobach wykonanie wszystkich poleceń w nim zawartych. Czasami zdarza się jednak, że pomimo zapisu o ostatniej woli, rodzina nie zgadza się z tym, co jest tam napisane. Wtedy skończyć się to może nawet na sali sądowej, gdzie podważane są zapisy w testamencie dla uzyskania oczekiwanych środków finansowych oraz pozbawienie ich pozostałych członków rodziny.

Zdecydowana większość Polaków nie interesuje się prawem spadkowym i nie wie jak powinien wyglądać testament. Obecnie, spisywanie ostatniej woli na papierze nie jest powszechnym zjawiskiem w Polsce. Spadek niejednokrotnie bywa przyczyną kłótni i niesnasek w rodzinie. Dlatego właśnie warto poświęcić chwilę czasu na wykonanie testamentu, aby nie zostawiać rodziny z powodami do większych nieporozumień.

Aby napisać własny testament należy zastanowić się nad wszystkim tym, co chętni jesteśmy zostawić po sobie osobom bliskim. Przy tym, warto pamiętać, że testament to niejako ostatnia wola człowieka, nie tylko spis rozdziału majątku. W testamencie można zapisać ostatnią prośby, przykazania, przesłania, a także rady dla reszty członków rodziny. Każdy własnoręcznie podpisany testament, wraz z datą jego sporządzenia jest prawomocny. Testament można jednak odwołać, lecz może to uczynić jedynie osoba, która go własnoręcznie sporządziła. Odwołanie testamentu można wykonać poprzez zniszczenie go albo wykonanie nowego testamentu.

VN:F [1.9.16_1159]
Ocena: 5.0/5 (2 Głosy cast)
Jak napisać testament? Czy warto go sporządzić?, 5.0 out of 5 based on 2 ratings