Klepsydra pogrzebowa

klepsydry, klepsydry lublin

Klepsydra pogrzebowa jest ogłoszeniem przekazującym informacje o śmierci danej osoby. W swojej strukturze jest podobna do nekrologu. Klepsydra jest rozwieszana w różnych miejscach publicznych przez pracowników zakładu pogrzebowego na zlecenie rodziny lub przez członków rodziny. Przykładem miejsc, w których najczęściej rozwieszane są klepsydry mogą być przystanki autobusowe niedaleko miejsca zamieszkania zmarłego, ściany domu zmarłego, tablica ogłoszeń kościoła parafialnego czy w innych szczególnych dla zmarłego miejscach lub miejscach charakterystycznych, takich, w których zmarły często przebywał i był rozpoznawalny.

W większości przypadków klepsydra jest wydrukowaną, lokalną informacją prasową. Obecnie, coraz częściej występują klepsydry w postaci cyfrowej, znajdujące się na serwisach internetowych, które są do tego przeznaczone. Klepsydra pełni różne funkcje. Oprócz swojego głównego zadania mającego na celu poinformowanie przyjaciół, znajomych, sąsiadów, rodziny innych bliskich zmarłego o jego śmierci, może pełnić funkcję kondolencji. Ponadto, za pomocą klepsydry można ogłosić na przykład datę mszy w rocznicę śmierci. Głównym zadaniem klepsydry jest danie możliwości uczestniczenia w pogrzebie wszystkim osobom, do których z różnych przyczyn ciężko było by dotrzeć. Człowiek nie jest w stanie poinformować wszystkich osób o pogrzebie. Dotyczy to na przykład starych znajomych osoby zmarłej, z którą nie utrzymywała kontaktów. Inną formą przekazu, w której zawiadamiamy rodzinę o smutnym wydarzeniu jakim jest śmierć jest rozmowa telefoniczna.

Dla niektórych różnice pomiędzy klepsydrami a nekrologami mogą wydawać się niejasne i niezrozumiałe. Wynika to z licznych podobieństw między nimi. Zarówno nekrolog, jak i klepsydra to informacja o śmierci osoby zmarłej podana do wiadomości publicznej. Nekrolog jest informacją zamieszczaną w programie telewizyjnym, w prasie, w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu czy w audycji radiowej. Natomiast klepsydra jest umieszczana w miejscach publicznych takich jak słupy oraz tablice ogłoszeniowe.

Wygląd klepsydry pogrzebowej jest powszechnie znany. Zazwyczaj jest to krótka informacja podająca datę urodzenia i datę śmierci zmarłej osoby poprzedzone imieniem i nazwiskiem tej osoby. Zazwyczaj klepsydra zawiera równie kondolencje oraz datę i godzinę zaplanowanego pogrzebu.

Podsumowując, klepsydra pogrzebowa zawiera w sobie różne informacje takie jak:
• imię i nazwisko zmarłej osoby,
• informacje dotyczące daty i miejsca ceremonii pogrzebowej oraz nabożeństwa,
• informacje o osobie zmarłej takie jak data urodzenia i data śmierci,
• krótka wzmianka o tym, kto jest autorem klepsydry („…pogrążona w smutku i żalu Rodzina”)
• wszelkie dodatkowe informacje,
• krótka adnotacja „z wielkim żalem zawiadamiamy….”
• kondolencje,
• epitafia,
• piktogramy (ikony), mówiące o wierze zmarłego.

Katalog klepsydr firmy pogrzebowej Animus znajdą Państwo na podstronie: https://animus24.pl/klepsydry-lublin.html

VN:F [1.9.16_1159]
Ocena: 5.0/5 (1 Głos cast)
Klepsydra pogrzebowa, 5.0 out of 5 based on 1 rating