Międzynarodowy transport zwłok

Międzynarodowy transport zwłok

Międzynarodowy transport zwłok to usługa pogrzebowa realizowana przez zakład pogrzebowy polegająca na przewozie ciała osoby zmarłej zza granicy na teren konkretnego Państwa lub odwrotnie. Transport zwłok jest niezbędny w momencie śmierci osoby bliskiej za granicą kraju. Dzieje się tak z różnych powodów. Zdarza się, że osoba bliska staje się ofiarą nieszczęśliwego wypadku na wycieczce zagranicznej czy umiera ze względów zdrowotnych. W wielu przypadkach istotne jest wtedy skorzystanie z usługi międzynarodowego transportu zwłok, aby przewieźć zmarłego do kraju i tam go pochować. W momencie śmierci osoby bliskiej na obczyźnie, należy dopełnić wszelkich formalności, które pozwolą na pochowanie zmarłego w kraju.

Przewóz zmarłych do kraju jest skomplikowanym procesem, który wymaga znajomości wielu procedur oraz prawa pogrzebowego obowiązującego na terenie danego kraju. Przede wszystkim ważne są przepisy sanitarne, które dotyczą samego transportu, w tym jego jakości np. trumna z odpowiednim systemem wentylacji. Ponadto, należy uzyskać wszelkie możliwe dokumenty oraz pozwolenie na transport zwłok od polskich urzędów. Niezbędna jest także znajomość języków obcych, bowiem konieczna jest współpraca z ambasadami oraz konsulami za granicą kraju. Przed transportem zmarłego należy dokonać wielu czynności związanych z ciałem osoby zmarłej. Należą do nich obrządki religijne oraz balsamacja. Istotny jest również rodzaj trumny oraz pozostałych przedmiotów takich jak filtry powietrza. Akty zgonu oraz pozostałe dokumenty prawne muszą być przetłumaczone na język obcy obowiązujący w kraju, w którym nastąpiła śmierć. Do tego, należy wyrobić tzw. przepustki konsularne, które będą zezwalały na zabranie ciała zmarłej osoby z terenu kraju. W cenie usługi oferowanej przez zakłady pogrzebowe znaleźć się mogą też odprawy celne i graniczne.

W zależności od szerokości geograficznej transport zwłok może odbywać się drogą lądową lub drogą powietrzną. Większość linii lotniczych ma konkretne wymagania dotyczące przewozu osoby zmarłej. Do tych wymagań zaliczamy pozwolenia na przewóz osoby zmarłej, zaświadczenia z konsulatu i ze szpitala, a także akty zgonu.

W momencie śmierci osoby bliskiej za granicą kraju należy udać się do starostwa powiatowego. Na miejscu uzyskuje się zgodę na przywiezienie ciała do Polski. Dokument ten zostaje wydany w okresie trzech dni. Na wydawanej zgodzie znajdują się wszelkie istotne informacje dotyczące zmarłego takie jak dane osobowe, miejsce pochówku oraz środek transportu. Wniosek ten musi być przetłumaczony na język obcy. Ważne jest to, że taki wniosek mogą uzyskać jedynie członkowie najbliższej rodziny zmarłego.

Inna procedura jest realizowana w momencie gdy śmierć wystąpiła z przyczyn innych niż naturalne. Do takich przyczyn zaliczamy epidemię, chorobę zakaźną czy przyczynę kryminalną (zabójstwo). Administracja państwa, na terenie którego nastąpiła śmierć ma prawo odmówić wydania ciała lub znacznie opóźnić cały proces. W momencie odmowy, państwo te jest zobowiązane do pochowania ciała osoby zmarłej na terenie swojego kraju oraz pokrycie kosztów tych działań.

Kolejny krok, to wizyta u polskiego konsula na terenie kraju, na którym zmarła osoba bliska. Niezbędne dokumenty to przetłumaczony akt zgonu, a także zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że śmierć nie nastąpiła w wyniku epidemii czy nieznanej nikomu choroby zakaźnej. Po uzyskaniu zgody na transport zwłok ciało zostaje przewiezione do konsulatu w specjalnej metalowej trumnie wyposażonej w warstwę chłonną i zamkniętej hermetycznie. Po przywiezieniu osoby zmarłej do Polski nie można ponownie otworzyć trumny. Zabraniają tego polskie przepisy prawne. Jeżeli rodzina chce pożegnać się ze zmarłą osobą musi zrobić to przed transportem ciała do kraju.

Kolejną ważną kwestią, która musi zostać poruszona w kontekście międzynarodowego transportu zwłok jest koszt tego procesu. Koszt transportu zwłok zza granicy jest trudny do oszacowania. Zależy on od wielu czynników. Przede wszystkim zależy od odległości Państwa, na terenie którego nastąpiła śmierć od kraju do, którego należy przywieźć ciało. Im większa trasa pokonana, tym większe koszty transportu. Ponadto, koszt zależy od środka transportu. Kolejne czynniki to przechowanie osoby zmarłej, przewiezienie z miejsca zgonu do chłodni oraz inne. W cenę wliczone są także procedury prawne oraz załatwienie wszelkich formalności oraz dokumentacji.

Ofertę międzynarodowego transportu zwłok firmy Animus znajdą Państwo na podstronie: https://animus24.pl/miedzynarodowy-transport-przewoz-zwlok-cial-zmarlych-lublin.html

Firma Animus oferuje międzynarodowy transport zmarłych na terenie całego kraju m.in. dla takich miast jak: Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Łódź, Kraków, Warszawa, Opole, Rzeszów, Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce, Olsztyn, Poznań, Szczecin nawet do -40% ceny.

VN:F [1.9.16_1159]
Ocena: 5.0/5 (4 Głosy cast)
Międzynarodowy transport zwłok, 5.0 out of 5 based on 4 ratings