Pogrzeb wyznawców hinduizmu

Antyesti, w hinduizmie oznacza „ostatnia ofiara”. Jest to termin, który odnosi się do obrzędów pogrzebowych zmarłych. Ten rytuał „przejścia” jest jednym z tradycyjnych „samskaras” w życiu każdego Hindusa. Jest to także określane jako Antima Sanskar, Antya-Kriya Anvarohanyya, lub Vahni Sanskara. Antyesti jest ceremonią pogrzebową. To w jaki sposób przebiega zależy zarówno od regionu, kasty, płci jak i wieku zmarłych. Pochówek zmarłego dorosłego to zazwyczaj pochówek kremacyjny, a dziecka ziemny. Obrzęd przejścia mówi o tym, że przeprowadzony musi być w świętym założeniu. Te założenie zakłada, że mikrokosmos wszystkich żywych istot jest odzwierciedleniem makrokosmosu wszechświata. Dusza człowieka, według wierzeń Hindusów jest nieśmiertelną istotą, która uwalniania jest w rytuale Antyesti.
Pogrzeby wyznawców hinduizmu, w Indiach są spalani nad brzegami rzek lub w pobliżu rzeki. Spalenie zmarłych
w okolicach rzek jest spowodowane tym, że resztki zmarłych są wyrzucane do ich nurtów. Zmarli są ubrani w odświętne stroje, a następnie owijani w cienkie tkaniny, po to by zostać złożonym na stosach drewna i obłożeni kwiatami.
W przypadku mężczyzny i wdowy kolor tkaniny jest biały, a dla mężatki- czerwony. Ważne jest, by dwa palce były powiązane sznurkiem, a znak Tilak (czerwona kropka) umieszczony na ciele.
Następnie, przygotowany wcześniej stos zostaje podpalony. Pozostali uczestnicy ceremonii oczekują na moment,
w którym uznają, że doszło do spalenia. Co ciekawe, stopień kremacji zwłok zależy od zamożności rodziny. Im bardziej zamożna rodzina, tym większa ilość i jakość drewna, z którego układany jest stos. Czasami, nadpalone ciało osoby zmarłej zawijane jest w nową tkaninę i wrzucane do najbliższej rzeki. Zamożne rodziny mogą korzystać z łatwopalnych dodatków takich jak nafta, benzyna czy spirytus. Wtedy, tylko niewielka ilość popiołów zostaje wyrzucona do rzeki.
W hinduizmie uznaje się rzekę Ganges za najbardziej dogodne miejsce pochówku. Rzeka ta uznawana jest także za miejsce święte. Z tego względu też, w tej rzece spoczęło najwięcej szczątków ludzkich ze wszystkich rzek, które znajdują się na Ziemi.

VN:F [1.9.16_1159]
Ocena: 4.0/5 (3 Głosy cast)
Pogrzeb wyznawców hinduizmu, 4.0 out of 5 based on 3 ratings