Rodzaje cmentarzy w Polsce

Rodzaje cmentarzy w Polsce

W Polsce wyróżnić można wiele rodzajów cmentarzy w zależności od pełnionych funkcji, a także innych czynników. Pierwszym z nich jest cmentarz religijny, czyli wyznaniowy lub wielowyznaniowy oraz świecki (komunalny). Ponadto, wyróżniamy cmentarze instytucjonalno- funkcjonalne, które dzielą się z kolei na prywatne, zakonne, szpitalne, więzienne, zakonne, dla zwierząt, duchowne czy państwowe. Te cmentarze zawdzięczają swoje nazwy głównie swoim przeznaczeniu. Trzecią kategorią cmentarzy w Polsce są cmentarze topograficzne. To znaczy, że istotą ich podziału jest miejsce, w którym są usytuowane. Mogą być cmentarze znajdujące się w mieście, w terenie zabudowanym lub poza miastem, na terenach leśnych, górskich czy ogrodowych. Ostatnim rodzajem cmentarzy w Polsce są cmentarze estetyczno- przestrzenne.

Prawo w Polsce nie definiuje jednoznacznie komu przysługuje prawo pochówku na niektórych typach cmentarzy. Istnieje jednak ustawa o cmentarzach wojennych (Dz.U. 1933, nr 39, poz. 311), która dokładnie oznajmia, że takie prawo posiadają ludzie polegli w walkach o niepodległość kraju, wojskowi, którzy zmarli w wyniku działań wojennych, bez względu na ich narodowość, siostry miłosierdzia oraz inni pełniący obowiązki przy formacji wojskowej, a także jeńcy wojenni, uchodźcy oraz osoby internowane.

Podsumowując, cmentarze można podzielić na komunalne i wyznaniowe. Na cmentarzu komunalnym może pochowany zostać każdy zmarły, niezależnie od religii, którą wyznaje, a także ateista, czyli osoba niewierząca. Natomiast, na cmentarzach wyznaniowych pochowane mogą być jedynie osoby, które wyznają konkretną religię. Takie cmentarze znajdują się w niedalekiej odległości od świątyni np. od Kościoła, cerkwi itp. Cmentarze religijne to cmentarze rzymskokatolickie, ewangelickie, żydowskie czy prawosławne. Niezwykle charakterystyczne są cmentarze żydowskie, które uznawane są w większości jako zabytki. Dawniej, osoby wyznające judaizm stanowiły dużą część społeczeństwa polskiego. Obecnie, w Polsce najpowszechniejszym wyznaniem jest chrześcijaństwo, dlatego cmentarze chrześcijańskie stanowią najliczniejszą część cmentarzy. Ludzie, którzy utożsamiają się z inną religią lub wyznaniem zazwyczaj chowani są na cmentarzach komunalnych, ze względu na małą ilość cmentarzy wyznaniowych, innych religii w Polsce.

Do najbardziej charakterystycznych cmentarzy zaliczane są cmentarze wojskowe. Są one miejscami nie tylko spoczynku osób poległych w walce i tych, którzy oddali życie za niepodległość kraju, ale także miejscem kultu i oddania im czci historycznej. Na takich cmentarzach przynależność religijna osób zmarłych jest mniej istotna niż ich poświęcenie dla ojczyzny. Cmentarze wojskowe są miejscem, gdzie można oddać hołd żołnierzom polskim. W ważnych dla polskiego narodu datach i podczas świąt narodowych na cmentarzach wojskowych organizowane są czuwania, mające na celu upamiętnienie osób poległych w walce.

VN:F [1.9.16_1159]
Ocena: 5.0/5 (2 Głosy cast)
Rodzaje cmentarzy w Polsce, 5.0 out of 5 based on 2 ratings