Śmierć na życzenie – Eutanazja

eutanazja

Temat eutanazji jest ściśle związany z tematyką pogrzebową. W coraz większej ilości miejsc na świecie, eutanazja jest legalna. Na świecie odbywały się już pogrzeby osób, które odeszły z tego świata dobrowolnie, z wyboru. Temat eutanazji jest na tyle skomplikowany pod względem prawnym, moralnym i etycznym, że każdy człowiek musi sam zastanowić się nad jego istotą. Eutanazja definiowana jest jako przyspieszenie śmierci chorego człowieka. Jeżeli chodzi o prawne uregulowania dotyczące eutanazji na świecie to legalna ona jest w Holandii, Belgii, Luksemburgu, Albanii, Japonii i amerykańskich stanach Teksas i Oregon, a do niedawna także w australijskim Terytorium Północnym. W Polsce eutanazja jest określana prawnie jako czynność występująca tylko i wyłącznie pod wpływem współczucia do cierpiącej osoby. Jest jednak zabroniona i karalna jako zabójstwo traktowane w łagodniejszy sposób.

Zachowanie się człowieka wobec śmierci lub choroby stanowi jeden z najważniejszych dylematów etycznych. Współczesna medycyna dysponuje środkami umożliwiającymi odejście ze świata w sposób mniej bolesny. Zwolennicy i przeciwnicy eutanazji sprzeczają się o to czy jest ona moralna i czy powinna być legalna, czy pozostać surowo zabroniona w Polsce. Z punktu widzenia etyki problem eutanazji uwzględnia w sobie kilka pytań. Pierwszym z nich jest pytanie czy człowiek posiada prawo decydowania o życiu i śmierci swojej lub drugiego człowieka. Poza tym, czy człowiek ma obowiązek i sumienie aby spełnić prośbę umierającego o uśmiercenie, a jeśli tak czy jest to traktowane z punktu widzenia etyki, za zabójstwo? Trzecie pytanie, czy życie cierpiącego i chorego człowieka nie jest już nic warte i może zostać zakończone?

Temat eutanazji, podobnie jak temat transplantologii był poruszany już w starożytności. W starożytnej Sparcie dzieci słabe lub chore pozostawiane dzikim zwierzętom na pożarcie. Marcin Luter uważał dzieci chore za stworzenie Szatana. W czasach nowożytności eutanazja zyskuje duże poparcie ze strony Diderota, Kanta, Monteskiusza, Woltera czy też liberałów i hitlerowców. Przeciwnikami eutanazji są zazwyczaj przedstawiciele religii, w których jest ona traktowana jako złamanie praw boskich. Dla Kościoła katolickiego eutanazja jest złamaniem piątego przykazania „Nie zabijaj!”. W Katechizmie Kościoła napisane jest, że działania mające na celu zadanie śmierci godzą w Boga, ponieważ tylko on może dać życie i je zabrać. Ważnym zagadnieniem jest oprócz dobra człowieka umierającego, poglądy lekarzy opiekujących się chorymi. Z zasady lekarze powinni chronić ludzie życie, a nie je odbierać.

Eutanazja uważana jest za „samobójstwo wspomagane przez inne osoby”. Istnieje wiele rodzajów eutanazji tj. bierna, czynna, dobrowolna i niedobrowolna. W eutanazji biernej śmierć następuje po odłączeniu pacjenta od aparatury podtrzymującej życie. W czynnej, następuje jako skutek celowych działań, które nie mają nic wspólnego z podtrzymywaniem życia człowieka. Eutanazja dobrowolna polega na prośbie osoby chorej o śmierć, a niedobrowolna polega na podjęciu decyzji przez inną osobą niż osoba cierpiąca, na przykład kiedy pacjent jest w stanie śpiączki i nie może sam podjąć decyzji. Termin „samobójstwo wspomagane” jest terminem, który określa czynność lekarzy, dostarczających potrzebne środki do popełnienia samobójstwa pacjentowi. Teoretycznie, pacjent podejmuje tę decyzję samodzielnie i prosi lekarza o to, żeby pomógł mu umrzeć. Praktycznie, motywy postępowania lekarzy nie są zawsze moralne, tak samo jak decyzja nie zawsze jest podejmowana przez osobę cierpiącą. Wiele przypadków eutanazji okazuje się rezultatem nacisków rodziny, która oczekuje na spadek, albo jest próbą panowania człowieka nad życiem lub śmiercią. Zwolennicy eutanazji powołują się na wolność człowieka o decydowaniu o swoim losie, na ujmę w jego cierpieniach. Wypowiadają się o eutanazji jako, że jest to zachowanie humanitarne.

Według badań z 2009 roku ponad 49% Polaków opowiada się za legalną eutanazją. Od wielu lat istnieje debata dotycząca legalności eutanazji. Coraz więcej lekarzy popiera jej legalizację. Argumentem za eutanazją jest to, że nie skutkuje ona większa ilością zgonów ludzi młodych. Średni wiek osób chcących poddać się eutanazji to ok. 70 lat. Prawo legalizując eutanazję zezwala ją na świecie tylko pod warunkiem, że cierpienie pacjenta jest nie do zniesienia, nie da zwalczyć się go żadnymi środkami farmakologicznymi oraz nie ma szans na poprawę zdrowia pacjenta. Po drugie, osoba chcąca poddać się śmierci na życzenie musi odbyć konsultację z psychologami. Po trzecie, eutanazja wymusza obecność świadków, co ma zlikwidować patologię związaną z tym procesem. Ponadto, eutanazja musi być opisana przez lekarzy w specjalnych raportach, a osoba której eutanazja dotyczy musi przemyśleć swoją decyzje i przez dłuższy czas ją utrzymywać.

Rodziny osób, które zakończyły swoje życie przez dobrowolne poddanie się eutanazji mają problem z pochowaniem zmarłej osoby. Dla przykładu, w Holandii ksiądz katolicki odmówił wykonania pogrzebu chrześcijańskiego osoby, która poddała się eutanazji. Kapłan tłumaczył swoją decyzję tym, że wiara katolicka nie zezwala na eutanazję oraz „bawienie się w Boga”. Media stanęły przeciwko temu księdzu oraz wielu wierzących katolików stanęło przeciwko niemu.

Problematyka eutanazji jest tematem wartym zastanowienia, na który chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi…

VN:F [1.9.16_1159]
Ocena: 5.0/5 (3 Głosy cast)
Śmierć na życzenie - Eutanazja, 5.0 out of 5 based on 3 ratings